Autocall Turnaround Optimal Start och Fast Kupong
  Emittent Rating S&P          
  Credit Suisse A Uppdaterat per den: 2020-08-03   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN SE0011615624   Utgiven 2018-09-26   2019-09-20 Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2018-09-20   2020-09-20  
Denominering 10 000   Förfallodag 2023-10-04   2021-09-20  
Kapitalskydd Nej         2022-09-20  
Valuta SEK         2023-09-20  
Ack Inlösenkupong per år 8,00%         Optimal Start  5 obs under första
Fast kupong per år 5,00%           4 veckorna
Inlösenbarriär/Kupongbarriär 90%        
Kupongbarriär 0%        
Riskbarriär 60%        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
Värdering              
Dagskurs 94,19%            
Långsiktigt värde 105,00%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
JM AB 160,350 258,50 161,21% Ja Ja Ja  
Getinge AB 81,820 209,80 256,42% Ja Ja Ja  
Swedbank AB 192,950 141,98 73,58% Nej Ja Ja  
BillerudKorsnäs 100,450 140,05 139,42% Ja Ja Ja  
Aktie med sämst utveckling: 73,58%