Autocall Svenska Bolag Optimal Start och Fast Kupong
  Emittent Rating S&P          
  Goldman Sachs A+ Uppdaterat per den: 2020-08-03   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN SE0011337716   Utgiven 2018-07-26   2019-07-17 Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2018-07-17   2020-07-17 Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2023-07-26   2021-07-19  
Kapitalskydd Nej         2022-07-18  
Valuta SEK         2023-07-17  
Ack Inlösenkupong per år 7,50%         Optimal Start  5 obs under första
Fast kupong per år 5,00%           4 veckorna
Inlösenbarriär/Kupongbarriär 90%        
Kupongbarriär 0%        
Riskbarriär 60%        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
Värdering              
Dagskurs 66,48%            
Långsiktigt värde 105,00%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
Telia 39,250 34,08 86,83% Nej Ja Ja  
SSAB A 40,840 25,78 63,12% Nej Ja Ja  
Nordea 87,620 67,71 77,28% Nej Ja Ja  
Tele 2 B 100,550 124,05 123,37% Ja Ja Ja  
Aktie med sämst utveckling: 63,12%