Autocall Nordiska Bolag Optimal Start och Fast Kupong
  Emittent Rating S&P          
  Citigroup A+ Uppdaterat per den: 2019-03-14   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN SE0011205061   Utgiven 2018-06-26   2019-06-14  
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2018-06-14   2020-06-15  
Denominering 20 000   Förfallodag 2023-06-26   2021-06-14  
Kapitalskydd Nej         2022-06-14  
Valuta SEK         2023-06-14  
Ack Inlösenkupong per år 7,50%         Optimal Start  5 obs under första
Fast kupong per år 5,00%           4 veckorna
Inlösenbarriär/Kupongbarriär 90%        
Kupongbarriär 0%        
Riskbarriär 60%        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
Värdering              
Dagskurs 88,23%            
Långsiktigt värde 107,50%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
Fortum 19,660 19,55 99,42% Ja Ja Ja  
AstraZeneca 608,200 782,20 128,61% Ja Ja Ja  
Nordea 84,920 82,53 97,19% Ja Ja Ja  
Equinor 209,000 192,55 92,13% Ja Ja Ja  
Aktie med sämst utveckling: 92,13%