Autocall Nordiska Bolag Optimal Start och Fast Kupong
  Emittent Rating S&P          
  Citigroup A+ Uppdaterat per den: 2020-04-07   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN SE0011205061   Utgiven 2018-06-26   2019-06-14 kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2018-06-14   2020-06-15  
Denominering 20 000   Förfallodag 2023-06-26   2021-06-14  
Kapitalskydd Nej         2022-06-14  
Valuta SEK         2023-06-14  
Ack Inlösenkupong per år 7,50%         Optimal Start  5 obs under första
Fast kupong per år 5,00%           4 veckorna
Inlösenbarriär/Kupongbarriär 90%        
Kupongbarriär 0%        
Riskbarriär 60%        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
Värdering              
Dagskurs 65,14%            
Långsiktigt värde 105,00%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
Fortum 19,660 14,41 73,30% Nej Ja Ja  
AstraZeneca 608,200 899,60 147,91% Ja Ja Ja  
Nordea 84,920 54,80 64,53% Nej Ja Ja  
Equinor 209,000 136,20 65,17% Nej Ja Ja  
Aktie med sämst utveckling: 64,53%