Autocall Nordiska Banker Combo
  Emittent Rating S&P          
  Citigroup A+ Uppdaterat per den: 2020-08-03   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN SE0011062330   Utgiven 2018-05-24   2018-08-14 Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2018-05-15   2018-11-14 Ej kupong
Denominering 20 000   Förfallodag 2023-05-24   2019-02-14 Ej kupong
Kapitalskydd Nej         2019-05-14 Ej kupong
Valuta SEK         2019-08-14 Ej kupong
Ack Inlösenkupong per kvartal 1,80%         2019-11-14 Ej kupong
Combokupong per kvartal 1,50%         2020-02-14 Ej kupong
Inlösenbarriär/Kupongbarriär 90%         2020-05-14 Ej kupong
Combokupongbarriär 80%         2020-08-14  
Riskbarriär 60%         2020-11-16  
        2021-02-15  
        2021-05-18  
        2021-08-16  
        2021-11-15  
        2022-02-15  
        2022-05-16  
        2022-08-15  
        2022-11-14  
        2023-02-14  
            2023-05-15  
Värdering              
Dagskurs 46,07%            
Långsiktigt värde 47,21%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
Svenska Handelsbanken A 99,900 82,78 82,86% Nej Ja Ja  
Swedbank AB 193,550 141,98 73,36% Nej Nej Ja  
Danske Bank 215,200 101,60 47,21% Nej Nej Nej  
DNB 154,200 138,55 89,85% Nej Ja Ja  
Aktie med sämst utveckling: 47,21%