SG Räntebevis Rallye
  Emittent Rating S&P          
  SG A Uppdaterat per den: 2019-05-23      
ISIN SE0010920967   Utgiven 2018-03-05      
Nominellt belopp (%) 100%   Startdag: 2018-03-05      
Denominering 10 000   Förfallodag 2023-03-05      
Kapitalskydd Nej   Genomsnitssberäkning Nej      
Valuta SEK   Löptid ca 5 år      
Valutarisk Nej            
Kupong / år (kvartalsvis utb) 3m stibor + 5,8%   Ränteutbetalningsdagar 20 jan, apr, jun, oct      
               
               
Värdering              
Dagskurs* 54,52% *Handelsstoppad (Dagskurs från 2019-05-22)        
Långsiktigt värde 129%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste        
Rallye CDS 5 år 772,342 3033,05          
STIBOR 3M -0,457 -0,02