Autocall Svenska Bolag Low Trigger Optimal Start
  Emittent Rating S&P          
  Goldman Sachs International A Uppdaterat per den: 2019-03-22   Avläsningsdagar Förfall/kupong*
ISIN SE0010869693   Utgiven 2018-04-11   2019-03-29  
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2018-03-29   2020-03-30  
Denominering 10 000   Förfallodag 2023-04-11   2021-03-29  
Kapitalskydd Nej         2022-03-29  
Valuta SEK         2023-03-29  
Kupong / år 11,00%            
Inlösenbarriär 80%         Optimal Start  5 obs under första
Ack. Kupongbarriär 80%           4 veckorna
Riskbarriär 60%        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Värdering          
Dagskurs 107,26%        
Långsiktigt värde 111,00%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
H&M AB 125,180 136,98 109,43% Ja Ja Ja  
Volvo B 150,250 139,00 92,51% Ja Ja Ja  
Tele 2 B 100,150 129,25 129,06% Ja Ja Ja  
Swedbank AB 181,200 179,00 98,79% Ja Ja Ja  
Utveckling: 92,51%