Autocall Svenska Bolag Low Trigger Optimal Start
  Emittent Rating S&P          
  Goldman Sachs International A Uppdaterat per den: 2019-12-05   Avläsningsdagar Förfall/kupong*
ISIN SE0010869693   Utgiven 2018-04-11   2019-03-29 Ej kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2018-03-30   2020-03-30  
Denominering 10 000   Förfallodag 2023-04-11   2021-03-29  
Kapitalskydd Nej         2022-03-29  
Valuta SEK         2023-03-29  
Kupong / år 11,00%            
Inlösenbarriär 80%         Optimal Start  5 obs under första
Ack. Kupongbarriär 80%           4 veckorna
Riskbarriär 60%        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Värdering          
Dagskurs 63,24%        
Långsiktigt värde 111,00%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
H&M AB 125,180 189,20 151,14% Ja Ja Ja  
Volvo B 145,151 146,55 100,96% Ja Ja Ja  
Tele 2 B 100,150 139,65 139,44% Ja Ja Ja  
Swedbank AB 181,200 123,80 68,32% Nej Nej Ja  
Utveckling: 100,96%