Autocall Svenska Fastighetsbolag Kvartal
  Emittent Rating S&P          
  Credit Suisse A Uppdaterat per den: 2018-07-30   Avläsningsdagar Förfall/kupong*
ISIN SE0009994601   Utgiven 2017-07-13   2017-10-07 Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2017-07-07   2018-01-07 Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2022-07-21   2018-04-07 Kupong
Kapitalskydd Nej         2018-07-07 Förfall
Valuta SEK         2018-10-07  
Kupong / kvartal 2,25%         2019-01-07  
Inlösenbarriär 90%         2019-04-07  
Ack. Kupongbarriär 80%         2019-07-07  
Riskbarriär 60%         2019-10-07  
            2020-01-07  
            2020-04-07  
            2020-07-07  
            2020-10-07  
            2021-01-07  
            2021-04-07  
            2021-07-07  
            2021-10-07  
Värdering           2022-01-07  
Dagskurs 102,25%         2022-04-07  
Långsiktigt värde N/A         2022-07-07  
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
Wihlborgs Fastigheter 90,550 105,06 116,02% Ja Ja Ja  
Fabege 79,900 126,10 157,82% Ja Ja Ja  
Balder 204,000 257,80 126,37% Ja Ja Ja  
Hemfosa 91,900 120,30 130,90% Ja Ja Ja  
Utveckling: 116,02%