Twin-Win Sprinter Sverige 23  
  Emittent Rating S&P      
  Commerzbank A- Uppdaterat per den: 2019-07-18  
ISIN SE0009973399   Utgiven 2017-07-13  
Kφpkurs (inkl 2 % courtage) 102%   Startdag: 2017-07-07  
Denominering 10 000   Fφrfallodag 2022-07-21  
Kapitalskydd Nej   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)  
Valuta SEK        
Deltagandegraden upp 1,00        
Deltagandegraden ned till -30 % 1,00        
Riskbarriδr 70%        
           
Vδrdering          
Dagskurs 95,24%        
Lεngsiktigt vδrde 101,17%        
           
Underliggande          
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning  
OMXS30 1617,00 1598,06 98,83% -1,17%