Autocall Svenska Banker Kvartal Ack. 3
  Emittent Rating S&P          
  Credit Suisse A Uppdaterat per den: 2020-08-03   Avläsningsdagar Förfall/kupong*
ISIN SE0009832777   Utgiven 2017-06-12   2017-09-02 Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2017-06-02   2017-12-02 Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2022-06-17   2018-03-02 Kupong
Kapitalskydd Nej         2018-06-02 Ej Kupong
Valuta SEK         2018-09-02 Kupong
Kupong / kvartal 2,50%         2018-12-02 Ej Kupong
Inlösenbarriär 90%         2019-03-02 Ej Kupong
Ack. Kupongbarriär 80%         2019-06-02 Ej Kupong
Riskbarriär 60%         2019-09-02 Ej Kupong
            2019-12-02 Ej Kupong
            2020-03-02 Ej Kupong
            2020-06-02 Ej Kupong
            2020-09-02  
            2020-12-02  
            2021-03-02  
            2021-06-02  
            2021-09-02  
Värdering           2021-12-02  
Dagskurs 65,91%         2022-03-02  
Långsiktigt värde 100,00%         2022-06-02  
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
SEB A 104,500 84,64 81,00% Nej Ja Ja  
Nordea 110,700 67,71 61,17% Nej Nej Ja  
Svenska Handelsbanken A 121,200 82,78 68,30% Nej Nej Ja  
Swedbank AB 207,600 141,98 68,39% Nej Nej Ja  
Utveckling: 61,17%