Autocall Svenska Banker Kvartal Ack. 2
  Emittent Rating S&P          
  Credit Suisse A Uppdaterat per den: 2019-03-14   Avläsningsdagar Förfall/kupong*
ISIN SE0009690316   Utgiven 2017-04-26   2017-07-19 Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2017-04-19   2017-10-19 Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2022-05-03   2018-01-19 Kupong
Kapitalskydd Nej         2018-04-19 Kupong
Valuta SEK         2018-07-19 Kupong
Kupong / kvartal 2,50%         2018-10-19 Kupong
Inlösenbarriär 90%         2019-01-21 Kupong
Ack. Kupongbarriär 80%         2019-04-23  
Riskbarriär 60%         2019-07-19  
            2019-10-21  
            2020-01-20  
            2020-04-20  
            2020-07-20  
            2020-10-19  
            2021-01-19  
            2021-04-19  
            2021-07-19  
Värdering           2021-10-19  
Dagskurs 69,53%         2022-01-19  
Långsiktigt värde 102,50%         2022-04-19  
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
SEB A 97,950 92,00 93,93% Ja Ja Ja  
Nordea 101,800 82,53 81,07% Nej Ja Ja  
Svenska Handelsbanken A 121,500 103,25 84,98% Nej Ja Ja  
Swedbank AB 204,000 174,20 85,39% Nej Ja Ja  
Utveckling: 81,07%