Twin-Win Sprinter Sverige 21
  Emittent Rating S&P    
  Commerzbank A- Uppdaterat per den: 2019-12-05
ISIN SE0009664899   Utgiven 2017-04-28
Kφpkurs (inkl 2 % courtage) 102%   Startdag: 2017-04-19
Denominering 10 000   Fφrfallodag 2022-05-03
Kapitalskydd Nej   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)
Valuta SEK      
Deltagandegraden upp 1,05      
Deltagandegraden ned till -30 % 1,05      
Riskbarriδr 70%      
         
Vδrdering        
Dagskurs 104,77%      
Lεngsiktigt vδrde 110,72%      
         
Underliggande        
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning
OMXS30 1565,73 1725,60 110,21% 10,21%