Twin-Win Sprinter Sverige 20  
  Emittent Rating S&P      
  Morgan Stanley A Uppdaterat per den: 2020-06-01  
ISIN SE0009580244   Utgiven 2017-03-17  
Kφpkurs (inkl 2 % courtage) 102%   Startdag: 2017-03-10  
Denominering 10 000   Fφrfallodag 2022-03-21  
Kapitalskydd Nej   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)  
Valuta SEK        
Deltagandegraden upp 1,05        
Deltagandegraden ned till -30 % 1,05        
Riskbarriδr 70%        
           
Vδrdering          
Dagskurs 101,21%        
Lεngsiktigt vδrde 102,77%        
           
Underliggande          
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning  
OMXS30 1587,93 1629,76 102,63% 2,63%