Autocall Nordiska Skogsbolag Kvartal Ackumulerande
  Emittent Rating S&P          
  Societe Generale A Uppdaterat per den: 2018-06-11   Avläsningsdagar Förfall/kupong*
ISIN SE0009548092   Utgiven 2017-03-10   2017-06-10 Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2017-03-17   2017-09-10 Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2022-04-04   2017-12-10 Kupong
Kapitalskydd Nej         2018-03-10 Kupong
Valuta SEK         2018-06-10 Kupong
Kupong / kvartal 2,00%         2018-09-10  
Inlösenbarriär 90%         2018-12-10  
Ack. Kupongbarriär 70%         2019-03-10  
Riskbarriär 70%         2019-06-10  
            2019-09-10  
            2019-12-10  
            2020-03-10  
            2020-06-10  
            2020-09-10  
            2021-03-10  
            2021-06-10  
Värdering           2021-09-10  
Dagskurs 102%         2021-12-10  
Långsiktigt värde N/A         2022-03-10  
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
UPM Kymmene 23,310 32,08 137,62% Ja Ja Ja  
Stora Enso Finland 11,180 18,08 161,67% Ja Ja Ja  
Billerud 147,000 137,95 93,84% Ja Ja Ja  
SCA B 285,300 317,55 111,30% Ja Ja Ja  
Utveckling: 93,84%