Autocall Svenska Bolag Low Trigger Kvartal Ackumulerande 4
  Emittent Rating S&P          
  Societe Generale A Uppdaterat per den: 2017-10-17   Avläsningsdagar Förfall/kupong*
ISIN SE0009118177   Utgiven 2016-10-26   2017-01-14 Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2016-10-14   2017-04-14 Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2021-10-14   2017-07-14 Kupong
Kapitalskydd Nej         2017-10-14 Förfall
Valuta SEK         2018-01-14  
Kupong / kvartal 2,25%         2018-04-14  
Inlösenbarriär 75%         2018-07-14  
Ack. Kupongbarriär 75%         2018-10-14  
Riskbarriär 50%         2019-01-14  
            2019-04-14  
            2019-07-14  
            2019-10-14  
            2020-01-14  
            2020-04-14  
            2020-07-14  
            2020-10-14  
            2021-01-14  
            2021-04-14  
            2021-07-14  
            2021-10-14  
            *Förfall möjligt from. 2017-10-14
               
Värdering              
Dagskurs 102,25%            
Långsiktigt värde N/A            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
Tele 2 B 73,235 95,05 129,79% Ja Ja Ja  
Electrolux B 215,100 280,70 130,50% Ja Ja Ja  
AstraZeneca 541,000 562,50 103,97% Ja Ja Ja  
SEB A 89,400 104,70 117,11% Ja Ja Ja  
Utveckling: 103,97%