Autocall Svenska Bolag Low Trigger Kvartal Ackumulerande
  Emittent Rating S&P          
  SG A Uppdaterat per den: 2017-04-25   Avläsningsdagar Förfall/kupong*
ISIN SE0008103238   Utgiven 2016-05-03   2016-07-22 Kupong.
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2016-04-22   2016-10-22 Ej kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2021-05-11   2017-01-22 Kupong
Kapitalskydd Nej         2017-04-22 Förfall/kupong
Valuta SEK         2017-07-22  
Kupong / kvartal 2,25%         2017-10-22  
Inlösenbarriär 75%         2018-01-22  
Ack. Kupongbarriär 75%         2018-04-22  
Riskbarriär 50%         2018-07-22  
            2018-10-22  
            2019-01-22  
            2019-04-22  
            2019-07-22  
            2019-10-22  
            2020-01-22  
            2020-04-22  
            2020-07-22  
            2020-10-22  
            2021-01-22  
            2021-04-22  
            *Förfall möjligt from. 2017-04-22
               
Värdering              
Dagskurs 102,25%            
Långsiktigt värde N/A            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
Sandvik 86,800 139,20 160,37% Ja Ja Ja  
Ericsson B 67,450 55,10 81,69% Ja Ja Ja  
AstraZeneca 486,000 542,50 111,63% Ja Ja Ja  
SEB A 80,550 101,80 126,38% Ja Ja Ja  
Utveckling: 81,69%