Goldman Sachs Globala Bolag Villkorsskydd
  Emittent Rating S&P        
  Goldman Sachs A Uppdaterat per den: 2019-05-23    
ISIN SE0007982533   Utgiven 2016-03-22    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 100%   Startdag: 2016-03-11    
Denominering 10 000   Förfallodag 2019-09-11    
Återbetalningsskydd 90%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)    
Valuta SEK   Löptid 3,5 år    
Valutarisk Ja          
Deltagandegrad 1,30          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 106,88%          
Långsiktigt värde 118,54%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
AT&T 38,36 32,28 84,15% -15,85%    
Tele 2 B 74,15 129,40 174,51% 74,51%    
Teliasonera 42,50 40,61 95,55% -4,45%    
Swiss Re-Ag 89,40 94,50 105,70% 5,70%    
Zurich Insurance Group Sa-Reg 228,10 328,10 143,84% 43,84%    
Swisscom 518,50 488,10 94,14% -5,86%    
The Southern Company 49,79 54,11 108,68% 8,68%    
HSBC 451,35 657,50 145,67% 45,67%    
             
             
Utveckling: 119,03%          
Avkastning: 19,03%          
             
Valuta Start (USD/SEK) Senast(USD/SEK) Utveckling      
USD/SEK 8,34 9,62 15,37%