MS Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start 4
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2019-05-23    
ISIN SE0007703160   Utgiven 2015-12-22    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 105%   Startdag: 2015-12-15    
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-12-18    
Återbetalningsskydd 100%   Genomsnittsberäkning 3 mån in 15 mån ut (20 obs)    
Valuta SEK   Löptid 5 år    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,00          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 104,78%          
Långsiktigt värde 112,00%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
ABB 147,80 182,90 123,75% 23,75%    
Astrazeneca 519,13 733,50 141,30% 41,30%    
Nordea 88,10 71,14 80,75% -19,25%    
SEB A 84,26 88,00 104,44% 4,44%    
Skanska 166,20 160,65 96,66% -3,34%    
Swedbank AB 175,78 139,95 79,62% -20,38%    
Tele 2 B 76,70 129,40 168,71% 68,71%    
Teliasonera 40,31 40,61 100,76% 0,76%    
             
             
Utveckling: 112,00%          
Avkastning: 12,00%