MS Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start 4
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2019-03-14    
ISIN SE0007703160   Utgiven 2015-12-22    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 105%   Startdag: 2015-12-15    
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-12-18    
Återbetalningsskydd 100%   Genomsnittsberäkning 3 mån in 15 mån ut (20 obs)    
Valuta SEK   Löptid 5 år    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,00          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 106,97%          
Långsiktigt värde 117,34%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
ABB 147,80 177,55 120,13% 20,13%    
Astrazeneca 519,13 782,20 150,68% 50,68%    
Nordea 88,10 82,53 93,68% -6,32%    
SEB A 84,26 92,00 109,18% 9,18%    
Skanska 166,20 166,30 100,06% 0,06%    
Swedbank AB 175,78 174,20 99,10% -0,90%    
Tele 2 B 76,70 124,40 162,19% 62,19%    
Teliasonera 40,31 41,81 103,73% 3,73%    
             
             
Utveckling: 117,34%          
Avkastning: 17,34%