MS Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start 4
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2019-01-22    
ISIN SE0007703160   Utgiven 2015-12-22    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 105%   Startdag: 2015-12-15    
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-12-18    
Återbetalningsskydd 100%   Genomsnittsberäkning 3 mån in 15 mån ut (20 obs)    
Valuta SEK   Löptid 5 år    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,00          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 104,79%          
Långsiktigt värde 114,66%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
ABB 147,80 174,70 118,20% 18,20%    
Astrazeneca 519,13 666,10 128,31% 28,31%    
Nordea 88,10 81,95 93,02% -6,98%    
SEB A 84,26 91,60 108,71% 8,71%    
Skanska 166,20 158,30 95,25% -4,75%    
Swedbank AB 175,78 213,90 121,69% 21,69%    
Tele 2 B 76,70 113,60 148,11% 48,11%    
Teliasonera 40,31 41,91 103,98% 3,98%    
             
             
Utveckling: 114,66%          
Avkastning: 14,66%