MS Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start 4
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2019-07-11    
ISIN SE0007703160   Utgiven 2015-12-22    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 105%   Startdag: 2015-12-15    
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-12-18    
Återbetalningsskydd 100%   Genomsnittsberäkning 3 mån in 15 mån ut (20 obs)    
Valuta SEK   Löptid 5 år    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,00          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 107,96%          
Långsiktigt värde 115,63%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
ABB 147,80 177,15 119,86% 19,86%    
Astrazeneca 519,13 776,00 149,48% 49,48%    
Nordea 88,10 70,49 80,01% -19,99%    
SEB A 84,26 90,42 107,31% 7,31%    
Skanska 166,20 175,50 105,60% 5,60%    
Swedbank AB 175,78 145,30 82,66% -17,34%    
Tele 2 B 76,70 132,30 172,49% 72,49%    
Teliasonera 40,31 43,38 107,63% 7,63%    
             
             
Utveckling: 115,63%          
Avkastning: 15,63%