MS Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start 4
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2020-02-14    
ISIN SE0007703160   Utgiven 2015-12-22    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 105%   Startdag: 2015-12-15    
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-12-18    
Återbetalningsskydd 100%   Genomsnittsberäkning 3 mån in 15 mån ut (20 obs)    
Valuta SEK   Löptid 5 år    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,00          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 127,03%          
Långsiktigt värde 135,48%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
ABB 147,80 235,70 159,47% 59,47%    
Astrazeneca 519,13 956,00 184,16% 84,16%    
Nordea 88,10 85,38 96,91% -3,09%    
SEB A 84,26 99,96 118,63% 18,63%    
Skanska 166,20 237,80 143,08% 43,08%    
Swedbank AB 175,78 156,85 89,23% -10,77%    
Tele 2 B 76,70 146,20 190,61% 90,61%    
Teliasonera 40,31 41,00 101,72% 1,72%    
             
             
Utveckling: 135,48%          
Avkastning: 35,48%