MS Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start 3
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2018-12-19    
ISIN SE0007703152   Utgiven 2015-12-22    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 100%   Startdag: 2015-12-15    
Denominering 10 000   Förfallodag 2019-01-02    
Återbetalningsskydd 90%   Genomsnittsberäkning 3 mån in 9 mån ut (14 obs)    
Valuta SEK   Löptid 3 år    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,30          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 110,23%          
Långsiktigt värde N/A          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
ABB 147,80 176,65 119,52% 19,52%    
Astrazeneca 519,13 696,00 134,07% 34,07%    
Nordea 88,10 78,23 88,80% -11,20%    
SEB A 84,26 87,70 104,08% 4,08%    
Skanska 166,20 141,60 85,20% -14,80%    
Swedbank AB 175,78 201,10 114,41% 14,41%    
Tele 2 B 76,70 111,10 144,85% 44,85%    
Teliasonera 40,31 43,05 106,81% 6,81%    
             
             
Utveckling: 112,22%          
Avkastning: 12,22%