Autocall Svenska Bolag Low Trigger Ackumulerande 2
  Emittent Rating S&P          
  SG A Uppdaterat per den: 2018-12-17   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN SE0007702964   Utgiven 2015-12-22   2016-12-15 Ej kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2015-12-15   2017-12-15 Ej kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2021-01-11   2018-12-15 Förfall
Kapitalskydd Nej         2019-12-15  
Valuta SEK         2020-12-15  
Kupong 14,83%            
Inlösenbarriär 75%            
Ack. Kupongbarriär 75%            
Riskbarriär 50%            
               
Värdering              
Dagskurs 144,49%            
Långsiktigt värde N/A            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
Electrolux B 195,900 196,50 100,31% Ja Ja Ja  
Ericsson B 76,650 82,20 107,24% Ja Ja Ja  
AstraZeneca 564,000 706,20 125,21% Ja Ja Ja  
SEB A 86,750 88,20 101,67% Ja Ja Ja  
Utveckling: 100,31%