SG SAS Räntebevis
  Emittent Rating S&P          
  SG A Uppdaterat per den: 2020-08-03      
ISIN SE0007692132   Utgiven 2015-11-09      
Köpkurs (inkl. 1 % courtage) 101%   Startdag: 2015-10-30      
Denominering 10 000   Förfallodag 2021-01-20      
Kapitalskydd Nej   Genomsnitssberäkning Nej      
Valuta SEK   Löptid ca 5 år      
Valutarisk Nej            
Kupong / kvartal 1,275%   Ränteutbetalningsdagar 20 apr, jul, oct, jan      
               
               
Värdering              
Dagskurs 95,75%            
Långsiktigt värde 126%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste        
SAS CDS SR EUR 5Y 705,28 350,28