MS Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2018-11-22    
ISIN SE0007603337   Utgiven 2015-11-30    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 100%   Startdag: 2015-11-20    
Denominering 10 000   Förfallodag 2018-11-30    
Återbetalningsskydd 90%   Genomsnittsberäkning 3 mån in 9 mån ut (14 obs)    
Valuta SEK   Löptid 3 år    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,21          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 107,15%          
Långsiktigt värde* N/A          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
ABB 150,70 181,95 120,74% 20,74%    
Astrazeneca 542,25 726,80 134,03% 34,03%    
Nordea 89,16 79,78 89,48% -10,52%    
SEB A 85,01 91,20 107,28% 7,28%    
Skanska 162,65 142,55 87,64% -12,36%    
Swedbank AB 178,98 202,40 113,09% 13,09%    
Tele 2 B 78,79 103,80 131,75% 31,75%    
Teliasonera 40,55 40,56 100,02% 0,02%    
             
             
Utveckling: 110,50%          
Avkastning: 10,50%