MS Aktieobligation Svenska Bolag 6
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2019-01-18    
ISIN SE0007465299   Utgiven 2015-11-03    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 105%   Startdag: 2015-10-21    
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-11-03    
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberäkning 18 månader (19 obs)    
Valuta SEK   Löptid 5 år    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,00          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 102,51%          
Långsiktigt värde 110,16%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
ABB 150,60 170,70 113,35% 13,35%    
Astrazeneca 509,00 651,80 128,06% 28,06%    
Nordea 94,50 80,86 85,57% -14,43%    
SEB A 87,95 90,50 102,90% 2,90%    
Skanska 153,60 155,05 100,94% 0,94%    
Swedbank AB 194,30 212,20 109,21% 9,21%    
Tele 2 B 78,78 113,15 143,64% 43,64%    
Teliasonera 42,72 41,70 97,61% -2,39%    
             
             
Utveckling: 110,16%          
Avkastning: 10,16%