MS Aktieobligation Svenska Bolag 6
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2019-10-15    
ISIN SE0007465299   Utgiven 2015-11-03    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 105%   Startdag: 2015-10-21    
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-11-03    
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberäkning 18 månader (19 obs)    
Valuta SEK   Löptid 5 år    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,00          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 111,48%          
Långsiktigt värde 119,06%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
ABB 150,60 181,95 120,82% 20,82%    
Astrazeneca 509,00 870,00 170,92% 70,92%    
Nordea 94,50 69,50 73,54% -26,46%    
SEB A 87,95 91,96 104,56% 4,56%    
Skanska 153,60 203,30 132,36% 32,36%    
Swedbank AB 194,30 139,50 71,80% -28,20%    
Tele 2 B 78,78 137,80 174,93% 74,93%    
Teliasonera 42,72 44,23 103,53% 3,53%    
             
             
Utveckling: 119,06%          
Avkastning: 19,06%