MS Aktieobligation Svenska Bolag 6
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2019-05-24    
ISIN SE0007465299   Utgiven 2015-11-03    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 105%   Startdag: 2015-10-21    
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-11-03    
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberäkning 18 månader (19 obs)    
Valuta SEK   Löptid 5 år    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,00          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 102,73%          
Långsiktigt värde 109,05%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
ABB 150,60 180,20 119,65% 19,65%    
Astrazeneca 509,00 743,30 146,03% 46,03%    
Nordea 94,50 70,32 74,41% -25,59%    
SEB A 87,95 87,24 99,19% -0,81%    
Skanska 153,60 158,20 102,99% 2,99%    
Swedbank AB 194,30 139,55 71,82% -28,18%    
Tele 2 B 78,78 129,45 164,33% 64,33%    
Teliasonera 42,72 40,15 93,98% -6,02%    
             
             
Utveckling: 109,05%          
Avkastning: 9,05%