MS Aktieobligation Svenska Bolag 6
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2019-07-18    
ISIN SE0007465299   Utgiven 2015-11-03    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 105%   Startdag: 2015-10-21    
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-11-03    
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberäkning 18 månader (19 obs)    
Valuta SEK   Löptid 5 år    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,00          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 104,1%          
Långsiktigt värde 112,17%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
ABB 150,60 177,35 117,76% 17,76%    
Astrazeneca 509,00 757,50 148,82% 48,82%    
Nordea 94,50 69,49 73,53% -26,47%    
SEB A 87,95 92,82 105,54% 5,54%    
Skanska 153,60 179,50 116,86% 16,86%    
Swedbank AB 194,30 134,75 69,35% -30,65%    
Tele 2 B 78,78 130,90 166,17% 66,17%    
Teliasonera 42,72 42,42 99,30% -0,70%    
             
             
Utveckling: 112,17%          
Avkastning: 12,17%