MS Aktieobligation Svenska Bolag 6
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2019-03-20    
ISIN SE0007465299   Utgiven 2015-11-03    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 105%   Startdag: 2015-10-21    
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-11-03    
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberäkning 18 månader (19 obs)    
Valuta SEK   Löptid 5 år    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,00          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 106,48%          
Långsiktigt värde 117,90%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
ABB 150,60 180,70 119,99% 19,99%    
Astrazeneca 509,00 787,90 154,79% 54,79%    
Nordea 94,50 84,47 89,39% -10,61%    
SEB A 87,95 95,42 108,49% 8,49%    
Skanska 153,60 175,40 114,19% 14,19%    
Swedbank AB 194,30 178,60 91,92% -8,08%    
Tele 2 B 78,78 129,35 164,20% 64,20%    
Teliasonera 42,72 42,81 100,21% 0,21%    
             
             
Utveckling: 117,90%          
Avkastning: 17,90%