MS Aktieobligation Svenska Bolag 6
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2020-06-29    
ISIN SE0007465299   Utgiven 2015-11-03    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 105%   Startdag: 2015-10-21    
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-11-03    
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberäkning 18 månader (19 obs)    
Valuta SEK   Löptid 5 år    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,00          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 111,5%          
Långsiktigt värde 100,00%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
ABB 150,60 206,00 136,79% 36,79%    
Astrazeneca 509,00 0,00 0,00% -100,00%    
Nordea 94,50 0,00 0,00% -100,00%    
SEB A 87,95 0,00 0,00% -100,00%    
Skanska 153,60 0,00 0,00% -100,00%    
Swedbank AB 194,30 0,00 0,00% -100,00%    
Tele 2 B 78,78 0,00 0,00% -100,00%    
Teliasonera 42,72 0,00 0,00% -100,00%    
             
             
Utveckling: 17,10%          
Avkastning: -82,90%