MS Aktieobligation Svenska Bolag 6
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2019-12-05    
ISIN SE0007465299   Utgiven 2015-11-03    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 105%   Startdag: 2015-10-21    
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-11-03    
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberäkning 18 månader (19 obs)    
Valuta SEK   Löptid 5 år    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,00          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 112,32%          
Långsiktigt värde 119,45%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
ABB 150,60 211,00 140,11% 40,11%    
Astrazeneca 509,00 912,40 179,25% 79,25%    
Nordea 94,50 67,26 71,17% -28,83%    
SEB A 87,95 81,60 92,78% -7,22%    
Skanska 153,60 208,80 135,94% 35,94%    
Swedbank AB 194,30 123,80 63,72% -36,28%    
Tele 2 B 78,78 139,65 177,27% 77,27%    
Teliasonera 42,72 40,73 95,34% -4,66%    
             
             
Utveckling: 119,45%          
Avkastning: 19,45%