MS Aktieobligation Svenska Bolag 5
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2018-10-25    
ISIN SE0007439450   Utgiven 2015-11-03    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 100%   Startdag: 2015-10-21    
Denominering 10 000   Förfallodag 2018-11-05    
Återbetalningsskydd 90%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)    
Valuta SEK   Löptid 3 år    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,30          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 107,47%          
Långsiktigt värde N/A          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
ABB 150,60 185,00 122,84% 22,84%    
Astrazeneca 509,00 707,40 138,98% 38,98%    
Nordea 94,50 81,37 86,11% -13,89%    
SEB A 87,95 90,24 102,60% 2,60%    
Skanska 153,60 137,00 89,19% -10,81%    
Swedbank AB 194,30 200,30 103,09% 3,09%    
Tele 2 B 78,78 105,40 133,80% 33,80%    
Teliasonera 42,72 41,07 96,14% -3,86%    
             
             
Utveckling: 109,09%          
Avkastning: 9,09%