Autocall Combo Svenska Bolag Ack 22 +/-
  Emittent Rating S&P          
  SG A Uppdaterat per den: 2019-05-24   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN SE0007185731   Utgiven 2015-08-12   2016-07-22 Combokupong.
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2015-07-22   2017-07-22 Ej kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-08-12   2018-07-22 Ej kupong
Kapitalskydd Nej         2019-07-22  
Valuta SEK         2020-07-22  
Ackumulerande kupong 13,00%            
Combokupong 7,00%            
Inlösenbarriär/Kupongbarriär 90%            
Combokupongbarriär 70%            
Riskbarriär 60%            
               
Värdering              
Dagskurs 37,62%            
Långsiktigt värde 43,53%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
TeliaSonera 52,200 40,15 76,92% Nej Ja Ja  
ABB 176,20 180,20 102,27% Ja Ja Ja  
H&M AB 340,10 148,06 43,53% Nej Nej Nej  
Swedbank AB 203,90 139,55 68,44% Nej Nej Ja  
Index med sämst utveckling: 43,53%