Autocall Combo Svenska Bolag Ack 22 +/-
  Emittent Rating S&P          
  SG A Uppdaterat per den: 2019-01-18   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN SE0007185731   Utgiven 2015-08-12   2016-07-22 Combokupong.
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2015-07-22   2017-07-22 Ej kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-08-12   2018-07-22 Ej kupong
Kapitalskydd Nej         2019-07-22  
Valuta SEK         2020-07-22  
Ackumulerande kupong 13,00%            
Combokupong 7,00%            
Inlösenbarriär/Kupongbarriär 90%            
Combokupongbarriär 70%            
Riskbarriär 60%            
               
Värdering              
Dagskurs 33,96%            
Långsiktigt värde 39,43%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
TeliaSonera 52,200 41,70 79,89% Nej Ja Ja  
ABB 176,20 170,70 96,88% Ja Ja Ja  
H&M AB 340,10 134,10 39,43% Nej Nej Nej  
Swedbank AB 203,90 212,20 104,07% Ja Ja Ja  
Index med sämst utveckling: 39,43%