Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 21 +/-
  Emittent Rating S&P          
  Goldman Sachs A Uppdaterat per den: 2017-08-04   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN SE0007184213   Utgiven 2015-08-12   2016-07-22 Combokupong.
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2015-07-22   2017-07-24 Förfall
Denominering 10 000   Förfallodag 2020-08-13   2018-07-23  
Kapitalskydd Nej         2019-07-22  
Valuta SEK         2020-07-22  
Ackumulerande kupong 11,00%            
Combokupong 10,00%            
Inlösenbarriär/Kupongbarriär 90%            
Combokupongbarriär 60%            
Riskbarriär 60%            
               
Värdering              
Dagskurs 122,00%            
Långsiktigt värde N/A            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
SSAB A 31,046 40,31 129,84% Ja Ja Ja  
Electrolux B 254,50 281,30 110,53% Ja Ja Ja  
Kinnevik B 276,70 252,20 91,15% Ja Ja Ja  
MTG 255,90 281,10 109,85% Ja Ja Ja  
Index med sämst utveckling: 91,15%