MS Aktieobligation Svenska Bolag 4
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2019-05-24    
ISIN SE0006594172   Utgiven 2015-02-27    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 110%   Startdag: 2015-02-20    
Denominering 10 000   Förfallodag 2021-03-03    
Återbetalningsskydd 100%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)    
Valuta SEK   Löptid 6 år    
Valutarisk Ja          
Deltagandegrad 1,70          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 99,32%          
Långsiktigt värde 100,00%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
TeliaSonera 52,30 40,15 76,77% -23,23%    
Swedbank AB 209,50 139,55 66,61% -33,39%    
NORDEA 110,90 70,32 63,41% -36,59%    
ABB 179,80 180,20 100,22% 0,22%    
SKANSKA 205,70 158,20 76,91% -23,09%    
H&M AB 358,20 148,06 41,33% -58,67%    
AstraZeneca 569,50 743,30 130,52% 30,52%    
SEB A 101,20 87,24 86,21% -13,79%    
TELE 2 B 87,74 129,45 147,54% 47,54%    
Sandvik 95,35 153,00 160,46% 60,46%    
Utveckling: 95,00%          
Avkastning: -5,00%