MS Aktieobligation Svenska Bolag 4
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2019-07-11    
ISIN SE0006594172   Utgiven 2015-02-27    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 110%   Startdag: 2015-02-20    
Denominering 10 000   Förfallodag 2021-03-03    
Återbetalningsskydd 100%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)    
Valuta SEK   Löptid 6 år    
Valutarisk Ja          
Deltagandegrad 1,70          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 100,33%          
Långsiktigt värde 100,00%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
TeliaSonera 52,30 43,38 82,94% -17,06%    
Swedbank AB 209,50 145,30 69,36% -30,64%    
NORDEA 110,90 70,49 63,56% -36,44%    
ABB 179,80 177,15 98,53% -1,47%    
SKANSKA 205,70 175,50 85,32% -14,68%    
H&M AB 358,20 170,00 47,46% -52,54%    
AstraZeneca 569,50 776,00 136,26% 36,26%    
SEB A 101,20 90,42 89,35% -10,65%    
TELE 2 B 87,74 132,30 150,79% 50,79%    
Sandvik 95,35 159,05 166,81% 66,81%    
Utveckling: 99,04%          
Avkastning: -0,96%