MS Aktieobligation Svenska Bolag 4
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2019-12-09    
ISIN SE0006594172   Utgiven 2015-02-27    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 110%   Startdag: 2015-02-20    
Denominering 10 000   Förfallodag 2021-03-03    
Återbetalningsskydd 100%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)    
Valuta SEK   Löptid 6 år    
Valutarisk Ja          
Deltagandegrad 1,70          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 108,93%          
Långsiktigt värde 110,25%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
TeliaSonera 52,30 40,90 78,20% -21,80%    
Swedbank AB 209,50 123,65 59,02% -40,98%    
NORDEA 110,90 68,70 61,95% -38,05%    
ABB 179,80 214,50 119,30% 19,30%    
SKANSKA 205,70 210,30 102,24% 2,24%    
H&M AB 358,20 191,78 53,54% -46,46%    
AstraZeneca 569,50 906,60 159,19% 59,19%    
SEB A 101,20 83,12 82,13% -17,87%    
TELE 2 B 87,74 138,55 157,91% 57,91%    
Sandvik 95,35 178,15 186,84% 86,84%    
Utveckling: 106,03%          
Avkastning: 6,03%