MS Aktieobligation Svenska Bolag 4
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2019-03-20    
ISIN SE0006594172   Utgiven 2015-02-27    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 110%   Startdag: 2015-02-20    
Denominering 10 000   Förfallodag 2021-03-03    
Återbetalningsskydd 100%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)    
Valuta SEK   Löptid 6 år    
Valutarisk Ja          
Deltagandegrad 1,70          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 101,2%          
Långsiktigt värde 102,14%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
TeliaSonera 52,30 42,81 81,85% -18,15%    
Swedbank AB 209,50 178,60 85,25% -14,75%    
NORDEA 110,90 84,47 76,17% -23,83%    
ABB 179,80 180,70 100,50% 0,50%    
SKANSKA 205,70 175,40 85,27% -14,73%    
H&M AB 358,20 138,52 38,67% -61,33%    
AstraZeneca 569,50 787,90 138,35% 38,35%    
SEB A 101,20 95,42 94,29% -5,71%    
TELE 2 B 87,74 129,35 147,42% 47,42%    
Sandvik 95,35 157,15 164,81% 64,81%    
Utveckling: 101,26%          
Avkastning: 1,26%