MS Aktieobligation Svenska Bolag 4
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2020-06-29    
ISIN SE0006594172   Utgiven 2015-02-27    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 110%   Startdag: 2015-02-20    
Denominering 10 000   Förfallodag 2021-03-03    
Återbetalningsskydd 100%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)    
Valuta SEK   Löptid 6 år    
Valutarisk Ja          
Deltagandegrad 1,70          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 99,53%          
Långsiktigt värde 100,00%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
TeliaSonera 52,30 0,00 0,00% -100,00%    
Swedbank AB 209,50 0,00 0,00% -100,00%    
NORDEA 110,90 0,00 0,00% -100,00%    
ABB 179,80 206,00 114,57% 14,57%    
SKANSKA 205,70 0,00 0,00% -100,00%    
H&M AB 358,20 0,00 0,00% -100,00%    
AstraZeneca 569,50 0,00 0,00% -100,00%    
SEB A 101,20 0,00 0,00% -100,00%    
TELE 2 B 87,74 0,00 0,00% -100,00%    
Sandvik 95,35 0,00 0,00% -100,00%    
Utveckling: 11,46%          
Avkastning: -88,54%