MS Aktieobligation Svenska Bolag 4
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2019-01-18    
ISIN SE0006594172   Utgiven 2015-02-27    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 110%   Startdag: 2015-02-20    
Denominering 10 000   Förfallodag 2021-03-03    
Återbetalningsskydd 100%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)    
Valuta SEK   Löptid 6 år    
Valutarisk Ja          
Deltagandegrad 1,70          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 98,63%          
Långsiktigt värde 100,00%          
             
Underliggande            
Aktie Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
TeliaSonera 52,30 41,70 79,73% -20,27%    
Swedbank AB 209,50 212,20 101,29% 1,29%    
NORDEA 110,90 80,86 72,91% -27,09%    
ABB 179,80 170,70 94,94% -5,06%    
SKANSKA 205,70 155,05 75,38% -24,62%    
H&M AB 358,20 134,10 37,44% -62,56%    
AstraZeneca 569,50 651,80 114,45% 14,45%    
SEB A 101,20 90,50 89,43% -10,57%    
TELE 2 B 87,74 113,15 128,96% 28,96%    
Sandvik 95,35 135,65 142,27% 42,27%    
Utveckling: 93,68%          
Avkastning: -6,32%