Autocall Svenska Bolag Månadskupong Ack +/-        
  Emittent Rating S&P                
  Goldman Sachs A Uppdaterat per den: 2017-06-13   Avläsningsdagar (Kupong= X)      
ISIN SE0006345369   Utgiven 2014-12-16   2015-01-05 X 2016-01-05 X 2017-01-05 X 2018-01-05 2019-01-05
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2014-12-05   2015-02-05 X 2016-02-05 X 2017-02-05 X 2018-02-05 2019-02-05
Denominering 10 000   Förfallodag 2019-12-19   2015-03-05 X 2016-03-05 X 2017-03-05 X 2018-03-05 2019-03-05
Kapitalskydd Nej         2015-04-05 X 2016-04-05 X 2017-04-05 X 2018-04-05 2019-04-05
Valuta SEK         2015-05-05 X 2016-05-05 X 2017-05-05 X 2018-05-05 2019-05-05
Kupong 0,85%         2015-06-05 X 2016-06-05 X 2017-06-05 2018-06-05 2019-06-05
Inlösenbarriär 100%         2015-07-05 X 2016-07-05 X 2017-07-05 2018-07-05 2019-07-05
Ack. Kupongbarriär 75%         2015-08-05 X 2016-08-05 X 2017-08-05 2018-08-05 2019-08-05
Riskbarriär 60%         2015-09-05 X 2016-09-05 X 2017-09-05 2018-09-05 2019-09-05
            2015-10-05 X 2016-10-05 X 2017-10-05 2018-10-05 2019-10-05
Värdering           2015-11-05 X 2016-11-05 X 2017-11-05 2018-11-05 2019-11-05
Dagskurs 100,85%         2015-12-05 X 2016-12-05 X 2017-12-05 2018-12-05 2019-12-05
Långsiktigt värde N/A                  
                   
Underliggande                    
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär        
AstraZeneca 558,500 594,50 106,45% Ja Ja Ja        
Electrolux b 225,40 281,50 124,89% Ja Ja Ja        
Tele 2 B 96,10 89,35 92,98% Nej Ja Ja        
Swedish Match 251,80 301,80 119,86% Ja Ja Ja        
Index med sämst utveckling: 92,98%