Autocall Svenska Bolag
  Emittent Rating S&P          
  Goldman Sachs A Uppdaterat per den: 2017-09-18   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN SE0006338539   Utgiven 2014-10-03   2015-03-16 Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2014-09-15   2015-09-15 Ej kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2017-10-05   2016-03-15 Ej kupong
Kapitalskydd Nej         2016-09-15 Ej kupong
Valuta SEK         2017-03-15 Kupong
Ack. Kupong 6,00%         2017-09-15 Förfall
Combokupong 6,00%            
Inlösenbarriär 100%            
Combo-kupongbarriär 65%            
Riskbarriär 70%            
               
               
Värdering              
Dagskurs 106,00%            
Långsiktigt värde N/A            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
SSAB A 47,492 39,55 83,28% Nej Ja Ja  
Swedish Match 237,10 285,70 120,50% Ja Ja Ja  
KINNEVIK B 256,00 250,70 97,93% Nej Ja Ja  
ELEKTA 73,65 85,70 116,36% Ja Ja Ja  
Aktie med sämst utveckling: 83,28%