Natixis Platε Plus Sverige
  Emittent Rating S&P    
  Natixis #REF! Uppdaterat per den: 2019-05-24
ISIN SE0006117263   Utgiven 2014-09-26
Kφpkurs (exkl 2 % courtage) 105%   Startdag: 2014-09-12
Denominering 10 000   Fφrfallodag 2019-09-26
Kapitalskydd Nej   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)
Valuta SEK      
Deltagandegrad till Platε 3,00      
Deltagandegrad φver Platε 1,00      
Platε 33.33%      
Riskbarriδr 75%      
         
Vδrdering        
Dagskurs 131,599%      
Lεngsiktigt vδrde 143,44%      
         
Underliggande        
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning
OMXS30 1388,59 1561,17 112,43% 12,43%
         
Valuta Start (EUR/SEK) Senast(EUR/SEK) Utveckling
EUR/SEK 9,23 10,75 16,49%