Autocall Svenska Bolag +/- kvartal
  Emittent Rating S&P          
  Goldman Sachs A Uppdaterat per den: 2015-06-04   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN SE0005881539   Utgiven 2014-06-16   2014-09-04* Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2014-06-04   2014-12-04* Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2019-06-14   2015-03-04* Kupong
Kapitalskydd Nej         2015-06-04 Förfall/kupong
Valuta SEK         2015-09-04  
Kupong 2,30%         2015-12-04  
Inlösenbarriär 90%         2016-03-04  
Kupongbarriär 60%         2016-06-07  
Riskbarriär 60%         2016-09-05  
        2016-12-05  
        2017-03-06  
        2017-06-05  
        2017-09-04  
        2017-12-04  
        2018-03-05  
        2018-06-04  
        2018-09-04  
        2018-12-04  
        2019-03-04  
            2019-06-04  
Värdering              
Dagskurs 102,30%            
Långsiktigt värde N/A            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
Ericsson B 82,350 95,75 116,27% Ja Ja Ja  
AstraZeneca 485,00 550,00 113,40% Ja Ja Ja  
Swedbank AB 178,20 194,90 109,37% Ja Ja Ja  
Electrolux B 165,50 254,70 153,90% Ja Ja Ja  
Index med sämst utveckling: 109,37%