Aktieobligation Svenska Bolag 3
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley BBB+ Uppdaterat per den: 2017-12-05    
ISIN SE0005881463   Utgiven 2014-06-16    
Kφpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2014-06-04    
Denominering 10 000   Fφrfallodag 2017-12-18    
Kapitalskydd 90%   Genomsnitt slutkurs 12 mεnader (13 obs)    
Valuta SEK   Lφptid 3.5 εr    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,3          
             
             
             
Vδrdering            
Dagskurs 116,04%          
Lεngsiktigt vδrde N/A          
             
Underliggande            
Aktie Startvδrde Senaste Utveckling Avkastning    
Svenska Handelsbanken A 112,07 112,30 100,21% 0,21%    
Nordea 99,45 98,35 98,89% -1,11%    
Skanska 154,50 184,80 119,61% 19,61%    
Swedbank AB 178,20 199,60 112,01% 12,01%    
TeliaSonera 48,84 37,57 76,92% -23,08%    
AstraZeneca 485,00 538,50 111,03% 11,03%    
SEB A 92,10 99,15 107,65% 7,65%    
Investor 260,00 392,80 151,08% 51,08%    
Utveckling: 109,68%          
Avkastning: 9,68%