GS Råvaruobligation Olja
  Emittent Rating S&P        
  Goldman Sachs A Uppdaterat per den: 2019-05-13    
ISIN SE0005880150   Utgiven 2014-05-16    
Köpkurs (exkl. 2 % courtage) 100%   Startdag: 2014-05-02    
Denominering 10 000   Förfallodag 2019-05-16    
Återbetalningsskydd 90%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)    
Valuta SEK   Löptid 5 år    
Valutarisk Ja          
Deltagandegrad 3,50          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 90,0%          
Långsiktigt värde N/A          
             
Underliggande            
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
Brentolja CL1 99,76 0,00 0,00% -100,00%    
Utveckling: 0,00%          
Avkastning: -100,00%          
             
Valuta Start (USD/SEK) Senast(USD/SEK) Utveckling      
USD/SEK #N/A 9,60 #N/A