Aktieindexobligation Östeuropa
  Emittent Rating S&P        
  Societe Generale A Uppdaterat per den: 2019-01-22    
ISIN SE0005797669   Utgiven 2014-05-14    
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2014-04-29    
Denominering 10 000   Förfallodag 2019-05-21    
Kapitalskydd 90%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)    
Valuta SEK   Löptid 5 år    
Valutarisk Ja          
Deltagandegrad 1,25          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 88,3%          
Långsiktigt värde 93,22%          
             
Underliggande            
Index Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
CECE Composite Index in EUR 1721,92 1761,12 102,28% 2,28%    
             
Valuta Start (EUR/SEK) Senast(EUR/SEK) Utveckling      
EUR/SEK 9,07 10,24 13,00%