Twin-Win Sprinter Sverige 18  
  Emittent Rating S&P      
  Goldman Sachs A Uppdaterat per den: 2019-03-14  
ISIN SE0005797032   Utgiven 2014-05-14  
Kφpkurs (inkl 2 % courtage) 102%   Startdag: 2014-04-29  
Denominering 10 000   Fφrfallodag 2019-05-14  
Kapitalskydd Nej   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)  
Valuta SEK        
Deltagandegraden upp 1,30        
Deltagandegraden ned till -30 % 1,00        
Riskbarriδr 70%        
           
Vδrdering          
Dagskurs 114,4%        
Lεngsiktigt vδrde 119,06%        
           
Underliggande          
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning  
OMXS30 1371,65 1572,80 114,66% 14,66%