Twin-Win Sprinter Sverige 17  
  Emittent Rating S&P      
  Goldman Sachs A Uppdaterat per den: 2019-03-20  
ISIN SE0005677523   Utgiven 2014-04-02  
Kφpkurs (inkl 2 % courtage) 102%   Startdag: 2014-03-19  
Denominering 10 000   Fφrfallodag 2019-04-02  
Kapitalskydd Nej   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)  
Valuta SEK        
Deltagandegraden upp 1,40        
Deltagandegraden ned till -30 % 1,00        
Riskbarriδr 70%        
           
Vδrdering          
Dagskurs 120,71%        
Lεngsiktigt vδrde N/A        
           
Underliggande          
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning  
OMXS30 1360,48 1615,14 118,72% 18,72%