Autocall BREC Ackumulerande 10 +/-
  Emittent Rating S&P          
  Goldman Sachs A Uppdaterat per den: 2018-02-14   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN SE0005567039   Utgiven 2014-03-04   2015-02-12 Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2014-02-12   2016-02-12 Ej Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2019-03-04   2017-02-13 Kupong
Kapitalskydd Nej         2018-02-12 Förfall
Valuta SEK         2019-02-12  
Kupong/år 8,50%            
Inlösenbarriär 90%            
Kupongbarriär 60%            
Riskbarriär 60%            
               
Värdering              
Dagskurs 108,50%            
Långsiktigt värde N/A            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
iShares MSCI Brazil Index Fund 40,02 44,01 109,97% Ja Ja Ja  
Russian Depositary Index in USD 1588,64 1483,18 93,36% Ja Ja Ja  
CECE Composite Index in EUR 1750,61 1928,87 110,18% Ja Ja Ja  
Hang Seng China Enterprises Index 9996,76 12260,99 122,65% Ja Ja Ja  
           
Referenstillgång med sämst utveckling: 93,36%