Autocall Nordiska Bolag 4  
  Emittent Rating S&P              
  Natixis A Uppdaterat per den: 2014-05-16       Avläsningsdagar* Förfall/Kupong
ISIN SE0005561487   Utgiven 2013-11-29       2014-02-15** Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag 2013-11-15       2014-05-15 Förfall/Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2018-11-29       2014-08-15  
Kapitalskydd Nej             2014-11-15  
Valuta SEK             2015-02-15  
Kupong / kvartal 4,25%             2015-05-15  
Inlösenbarriär 90%             2015-08-15  
Kupongbarrär 75%             2015-11-15  
Riskbarriär 50%             2016-02-15  
              2016-05-15  
                2016-08-15  
Värdering               2016-11-15  
Dagskurs 103,92%             2017-02-15  
Långsiktigt värde N/A             2017-05-15  
                2017-08-15  
Underliggande               2017-11-15  
Bolag Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär   2018-02-15  
Electrolux B 155,50 171,20 110,10% Ja Ja Ja   2018-05-15  
Ericsson B 83,20 82,05 98,62% Ja Ja Ja   2018-08-15  
Swedbank AB 170,50 171,10 100,35% Ja Ja Ja   2018-11-15  
Fortum 16,76 17,5 104,42% Ja Ja Ja   *I de fall observationsdagen är en helgdag kommer 
Bolag med sämst utveckling: 98,62%             avläsning ske nästkommande börsdag
                **Förfall ej möjligt