Aktieindexobligation Europa 3
  Emittent Rating S&P        
  Natixis A Uppdaterat per den: 2014-08-08    
ISIN SE0005498573   Utgiven 2013-11-04    
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 100%   Startdag: 2013-10-21    
Denominering 10 000   Förfallodag 2018-11-05    
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)    
Valuta SEK   Löptid 5 år    
Valutarisk Ja          
Deltagandegrad 1,0          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 102,85%          
Långsiktigt värde N/A          
             
Underliggande            
Index Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
Euro Stoxx 50 3028,65 3022,11 99,78% -0,22%    
             
Valuta Start (EUR/SEK) Senast(EUR/SEK) Utveckling      
EUR/SEK 8,79 9,25 5,21%