Aktieindexobligation Europa 2
  Emittent Rating S&P        
  SEB #REF! Uppdaterat per den: 2018-12-10    
ISIN SE0005454519   Utgiven 2013-12-19    
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 105%   Startdag: 2013-12-06    
Denominering 10 000   Förfallodag 2018-12-19    
Kapitalskydd 100,00%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)    
Valuta SEK   Löptid 5 år    
Valutarisk Ja          
Deltagandegrad 1,0          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 116,70%          
Långsiktigt värde N/A          
             
Underliggande            
Index Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
Euro Stoxx 50 2979,94 3058,53 102,64% 2,64%    
             
Valuta Start (EUR/SEK) Senast(EUR/SEK) Utveckling      
EUR/SEK 8,92 10,31 15,53%