Aktieindexobligation Japan, Schweiz & Storbritannien
  Emittent Rating S&P        
  Commerzbank #REF! Uppdaterat per den: 2018-09-10    
ISIN SE0005393154   Utgiven 2013-09-20    
Köpkurs (inkl. courtage) 100%   Startdag: 2013-09-06    
Denominering 100 000   Startdag (USD/SEK) 2013-09-05    
Kapitalskydd 90%   Förfallodag 2018-09-20    
Valuta SEK   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)    
Valutarisk Ja   Löptid 5 år    
Deltagandegrad 1,5          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 137,57%          
Långsiktigt värde N/A          
             
Underliggande            
Index Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
Tokyo Stock Price Index 1147,82 1687,61 147,03% 47,03%    
Swiss Market Index 7950,78 8843,11 111,22% 11,22%    
FTSE 100 Index 6547,33 7304,01 111,56% 11,56%    
           
Utveckling: 123,27%          
Avkastning: 23,27%          
Valuta Start (USD/SEK) Senast(USD/SEK) Utveckling      
USD/SEK 6,68 9,06 35,56%