Aktieindexobligation Europa 3 År
  Emittent Rating S&P        
  Nordea Bank Finland Abp. AA- Uppdaterat per den: 2016-12-07    
ISIN SE0005366366   Utgiven 2013-12-19    
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 100%   Startdag: 2013-12-06    
Denominering 10 000   Förfallodag 2016-12-19    
Återbetalningsskydd 90%   Genomsnittsberäkning 9 månader (10 obs)    
Valuta SEK   Löptid 3 år    
Valutarisk Ja          
Deltagandegrad 1,1          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 90,06%          
Långsiktigt värde N/A          
             
Underliggande            
Index Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
Euro Stoxx 50 2979,94 3131,77 105,10% 5,10%    
             
Valuta Start (EUR/SEK) Senast(EUR/SEK) Utveckling