Aktieindexobligation Europa
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley #REF! Uppdaterat per den: 2018-10-25    
ISIN SE0005364205   Utgiven 2013-11-12    
Kφpkurs (inkl. 2 % courtage) 105%   Startdag: 2013-10-23    
Denominering 10 000   Fφrfallodag 2018-11-12    
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)    
Valuta SEK   Lφptid 5 εr    
Valutarisk Ja          
Deltagandegrad 1,0          
             
             
             
Vδrdering            
Dagskurs 117,39%          
Lεngsiktigt vδrde N/A          
             
Underliggande            
Index Startvδrde Senaste Utveckling Avkastning    
Euro Stoxx 50 3017,16 3130,33 103,75% 3,75%    
             
Valuta Start (EUR/SEK) Senast(EUR/SEK) Utveckling      
EUR/SEK 8,78 10,39 18,34%