Twin-Win Sprinter Sverige 16  
  Emittent Rating S&P      
  Nordea Bank Finland Abp. #REF! Uppdaterat per den: 2018-11-13  
ISIN SE0005281755   Utgiven 2013-11-12  
Kφpkurs (inkl 2 % courtage) 102%   Startdag: 2013-10-23  
Denominering 10 000   Fφrfallodag 2018-11-12  
Kapitalskydd Nej   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)  
Valuta SEK        
Deltagandegraden upp 1,25        
Deltagandegraden ned till -30 % 1,00        
Riskbarriδr 70%        
           
Vδrdering          
Dagskurs 129,88%        
Lεngsiktigt vδrde N/A        
           
Underliggande          
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning  
OMXS30 1291,62 1514,59 117,26% 17,26%