Indexbevis Europeiska Banker
  Emittent Rating S&P    
  SEB #REF! Uppdaterat per den: 2018-06-15
ISIN SE0005223658   Utgiven 2013-06-17
Kφpkurs (exkl courtage) 110%   Startdag 2013-05-31
Denominering 1 000 000   Fφrfallodag 2018-06-15
Kapitalskydd Nej   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)
Valuta SEK      
Valutarisk Ja      
Deltagandegraden 2,20      
Riskbarriδr 70%      
         
Vδrdering        
Dagskurs 134,95%      
Lεngsiktigt vδrde N/A      
         
Underliggande        
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning
Euro Stoxx Banks (Price) Index 116,54 113,51 97,40% -2,60%
         
Valuta Start (EUR/SEK) Senast (EUR/SEK) Utveckling  
EUR/SEK 8,58 10,11 17,82%