Aktieobligation Svenska Bolag 2
  Emittent Rating S&P        
  Nordea Bank Finland Abp. #REF! Uppdaterat per den: 2018-08-06    
ISIN SE0005216918   Utgiven 2013-07-19    
Kφpkurs (inkl. 2 % courtage) 107%   Startdag: 2013-07-09    
Denominering 10 000   Fφrfallodag 2018-07-19    
Kapitalskydd 100%   Genomsnitt slutkurs 12 mεnader (13 obs)    
Valuta SEK   Lφptid 5 εr    
Valutarisk Nej          
Deltagandegrad 1,2          
             
             
             
Vδrdering            
Dagskurs 142,81%          
Lεngsiktigt vδrde N/A          
             
Underliggande            
Bolag Startvδrde Senaste Utveckling Avkastning    
H&M AB 235,60 133,16 56,52% -43,48%    
Securitas B 60,50 159,70 263,97% 163,97%    
Skanska 115,60 165,30 142,99% 42,99%    
Swedbank AB 158,70 204,50 128,86% 28,86%    
TeliaSonera 45,50 43,16 94,86% -5,14%    
Tele 2 B 71,10 117,60 165,39% 65,39%    
             
Utveckling: 142,10%          
Avkastning: 42,10%