Twin-Win Sprinter Sverige 13
  Emittent Rating S&P    
  Commerzbank #REF! Uppdaterat per den: 2018-06-05
ISIN SE0005162625   Utgiven 2013-06-19
Kφpkurs (inkl 2 % courtage) 102%   Startdag: 2013-06-05
Denominering 10 000   Fφrfallodag 2018-06-19
Kapitalskydd Nej   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)
Valuta SEK      
Deltagandegraden upp 1,50      
Deltagandegraden ned till -30 % 1,00      
Riskbarriδr 70%      
         
Vδrdering        
Dagskurs 151,61%      
Lεngsiktigt vδrde N/A      
         
Underliggande        
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning
OMXS30 1185,04 1564,73 132,04% 32,04%