Autocall Sverige Ackumulerande
  Emittent Rating S&P          
  ING A Uppdaterat per den: 2014-05-14   Avläsningsdagar Förfall/kupong
ISIN SE0005162450   Utgiven 2013-05-06   2014-04-22 Förfall/Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2013-04-18   2015-04-20  
Denominering 10 000   Förfallodag 2018-05-07   2016-04-18  
Kapitalskydd Nej         2017-04-18  
Valuta SEK         2018-04-18  
Kupong/år 8,00%            
Inlösenbarriär 100%            
Kupongbarriär 100%            
Riskbarriär 73%            
               
Värdering              
Dagskurs 107,65%            
Långsiktigt värde N/A            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
OMXS30 1146,65 1373,89 119,82% Ja Ja Ja