Twin-Win Sprinter Sverige 14
  Emittent Rating S&P    
  Nordea Bank Finland Abp. #REF! Uppdaterat per den: 2018-08-06
ISIN SE0005136926   Utgiven 2013-07-19
K๖pkurs (inkl 2 % courtage) 102%   Startdag: 2013-07-09
Denominering 10 000   F๖rfallodag 2018-07-19
Kapitalskydd Nej   Genomsnittsberไkning 12 mๅnader (13 obs)
Valuta SEK      
Deltagandegraden upp 1,45      
Deltagandegraden ned till -30 % 1,00      
Riskbarriไr 70%      
         
Vไrdering        
Dagskurs 147,70%      
Lๅngsiktigt vไrde N/A      
         
Underliggande        
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning
OMXS30 1194,75 1611,95 134,92% 34,92%