Aktieindexobligation Schweiz
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley BBB+ Uppdaterat per den: 2016-05-12    
ISIN SE0005096187   Utgiven 2013-05-23    
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2013-05-03    
Denominering 10 000   Förfallodag 2016-05-23    
Kapitalskydd 95%   Genomsnittsberäkning 6 månader (7 obs)    
Valuta SEK   Löptid 3 år    
Valutarisk Ja          
Deltagandegrad 1,0          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs N/A          
Långsiktigt värde 100,6732%          
             
Underliggande            
Index Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
Swiss Market Index 7937,61 7938,37 100,01% 0,01%    
             
Valuta Start (USD/SEK) Senast(USD/SEK) Utveckling      
USD/SEK 6,51 8,16 25,37%