Aktieindexobligation Asia-Pacific Trygghet
  Emittent Rating S&P        
  Goldman Sachs #REF! Uppdaterat per den: 2019-05-07    
ISIN SE0005095940   Utgiven 2013-05-23    
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2013-05-03    
Denominering 10 000   Förfallodag 2019-05-23    
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)    
Valuta SEK   Löptid 6 år    
Valutarisk Ja          
Deltagandegrad 1,1          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 128,1%          
Långsiktigt värde N/A          
             
Underliggande            
Index Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
S&P/ASX 200 Index 5129,50 6231,00 121,47% 21,47%    
Hang Seng Index 22689,96 29209,82 128,73% 28,73%    
MSCI Singapore Index 381,73 370,11 96,96% -3,04%    
Taiwan Stock Exchange Weighted Index 8135,03 10897,12 133,95% 33,95%    
             
Utveckling: 120,28%          
Avkastning: 20,28%          
             
Valuta Start (USD/SEK) Senast(USD/SEK) Utveckling      
USD/SEK 6,51 9,57 47,09%