Aktieindexobligation Asia-Pacific Trygghet
  Emittent Rating S&P        
  Goldman Sachs #REF! Uppdaterat per den: 2019-01-18    
ISIN SE0005095940   Utgiven 2013-05-23    
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2013-05-03    
Denominering 10 000   Förfallodag 2019-05-23    
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)    
Valuta SEK   Löptid 6 år    
Valutarisk Ja          
Deltagandegrad 1,1          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 120,4%          
Långsiktigt värde 117,46%          
             
Underliggande            
Index Startvärde Senaste Utveckling Avkastning    
S&P/ASX 200 Index 5129,50 5793,50 112,94% 12,94%    
Hang Seng Index 22689,96 26755,63 117,92% 17,92%    
MSCI Singapore Index 381,73 361,10 94,60% -5,40%    
Taiwan Stock Exchange Weighted Index 8135,03 9789,15 120,33% 20,33%    
             
Utveckling: 111,45%          
Avkastning: 11,45%          
             
Valuta Start (USD/SEK) Senast(USD/SEK) Utveckling      
USD/SEK 6,51 9,02 38,62%